Ενδοσκοπική μικροχειρουργική

Πρόκειται για επεμβάσεις, που αφορούν την μύτη και τους παραρρίνιους κόλπους (ιγμόρεια, μετωπιαίους κόλπους, ηθμοειδείς κυψέλες, σφηνοειδή κόλπο). Τα ενδοσκόπια έχουν γενικά προκαλέσει επανάσταση στη Χειρουργική, τα τελευταία 15 χρόνια, καθώς επιτρέπουν να γίνονται επεμβάσεις πρακτικά χωρίς χειρουργικές τομές, όπως αυτές της κοιλιάς (πχ λαπαροσκοπική αφαίρεση της χολής), αλλά και με εξαιρετική λεπτομέρεια, χωρίς να θίγεται πρακτικά η ανατομία της περιοχής, όπως συμβαίνει στη δική μας ειδικότητα. Αυτό προφέρει καλύτερα αποτελέσματα, πολύ μικρότερη πιθανότητα επιπλοκών (αιμορραγιών – φλεγμονών), γρηγορότερη μετεγχειρητική επούλωση και συντομότερη επιστροφή του ασθενή στις συνήθεις δραστηριότητες του και στην εργασία του.