Χειρουργική με Laser και Ραδιοσυχνότητες

Πρόκειται για τις δύο τελευταίες μεθόδους καταστροφής ιστών (καυτηρίασης). Στην ειδικότητα μας χρησιμοποιείται κυρίως στη μύτη (για μείωση του μεγέθους των κάτω ρινικών κογχών), αλλά και σε άλλες επεμβάσεις, όπως στην εξάχνωση κομβίων (κάλων) και μικρών πολυπόδων του λάρυγγα, στην αιμόσταση κατά την αμυγδαλεκτομή, στην φαρυγγοπλαστική (για την αντιμετώπιση του ροχαλητού και των απνοιών του ύπνου) κ.α. Η πείρα δείχνει ότι η χρήση των παραπάνω μεθόδων προσφέρει ακριβέστερη παρέμβαση στους ιστούς, ταχύτερη και ποιοτικότερη επούλωση, σπανιότερες επιπλοκές και ακόμη πιο σπάνιες υποτροπές.

Πολύποδας Λάρυγγα

Πολύποδας Λάρυγγα - Κωνσταντάρας Ιατρός ΩΡΛ

Στις περιπτώσεις καταστροφής ιστών (καυτηριασμός κογχών – φαρυγγοπλαστική) οι ραδιοσυχνότητες υπερτερούν των Laser, με την έννοια ότι μας δίνουν τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τους βλεννογόνους της μύτης ή του στόματος, άρα και τη φυσιολογία της περιοχής.