Κοινωνική δραστηριότητα

Ο γιατρός Νίκος Κωνσταντάρας έχει αναπτύξει έντονη κοινωνική δραστηριότητα.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Έδωσε 4 Διαλέξεις με θέμα Εθελοντική Αιμοδοσία – Μεσογειακή Αναιμία από το 1982 μέχρι το 1985
  • Είχε την επιστημονική εποπτεία 6 Ημερίδων εθελοντικής αιμοδοσίας που έλαβαν χώρα από το 1982 μέχρι το 1985 στο Αιγάλεω, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού
  • Εξέτασε δωρεάν και αντιμετώπισε θεραπευτικά, όπου χρειάστηκε, 70 ηλικιωμένους του ΚΑΠΗ Νέας Ερυθραίας, στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς της τοπικής λέσχης LIONS, η οποία ζήτησε τη συνδρομή μου σε αυτό (1996)