Ιατρείο

Χώρος υποδοχής Ιατρείου

Χώρος υποδοχής Ιατρείου - Κωνσταντάρας Ιατρός ΩΡΛ

Χώρος υποδοχής παιδιών

Χώρος υποδοχής παιδιών - Κωνσταντάρας Ιατρός ΩΡΛ

Εξεταστήριο

Εξεταστήριο - Κωνσταντάρας Ιατρός ΩΡΛ

Νευρο-ωτολογικό Εργαστήριο

Νευρο-ωτολογικό Εργαστήριο - Κωνσταντάρας Ιατρός ΩΡΛ

Τυμπανομετρία

Τυμπανομετρία - Κωνσταντάρας Ιατρός ΩΡΛ

Γραμματεία

Γραμματεία - Κωνσταντάρας Ιατρός ΩΡΛ