Χειρουργική ρινικού διαφράγματος & κογχών

Πρόκειται για επεμβάσεις, που έχουν σκοπό να αποκαταστήσουν την αναπνοή από τη μύτη, σε πάσχοντες από στραβό ρινικό διάφραγμα ή υπερτροφικές κόγχες ή και τα δυο συγχρόνως. Στις επεμβάσεις αυτές χρησιμοποιείται συνδυασμός κλασσικών χειρουργικών μεθόδων (όπου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή τεχνικά πιο σύγχρονης μεθόδου) και νεότερων, όπως ακτίνες laser, υπέρηχοι κλπ. Όταν και όπου είναι απαραίτητο, χρησιμοποιούμε την ενδοσκοπική μέθοδο, για καλύτερη προσπέλαση και πιο ασφαλή αποτελέσματα. Οι επεμβάσεις της μύτης γίνονται κατά κανόνα με γενική αναισθησία και, όταν ο χειρουργός έχει εμπειρία, είναι ανώδυνες και δεν προκαλούν πρηξίματα στη μύτη ή στο πρόσωπο. Η μόνη μετεγχειρητική ενόχληση είναι το μπούκωμα, που υπάρχει, λόγω της παρουσίας δυο μαλακών ταμπόν μέσα στα ρουθούνια, που αφαιρούνται την επόμενη του χειρουργείου ημέρα.